Polski Ład w naszym regionie – lista zadań do realizacji

3 listopada 2021

Kategoria:

Dotacje przyznane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych trafią w sumie do 40 samorządów z naszego regionu – i pozwolą wykonać aż 69 zadań. W tym wpisie znajdziecie je wszystkie.

Wielomilionowe dotacje dla powiatów, gmin i miast – te środki pomogą w realizacji ważnych, ale kosztownych zadań, które dotąd czekają na urzeczywistnienie. Będą to między innymi remonty lokalnych dróg czy w przebudowy istotnych gminnych obiektów. Każdy samorząd mógł złożyć prośby o wsparcie trzech konkretnych projektów – niektórym się poszczęściło i zrealizują wszystkie plany.

W powiecie puławskim nie został pominięty żaden samorząd: poza miastem dotacje dostanie 10 gmin oraz władze powiatu. Będzie to wsparcie dla 21 zadań, między innymi duża finansowa pomoc w rewitalizacji Parku Zdrojowego w Nałęczowie. Promesy otrzyma też po 7 samorządów z powiatu ryckiego i z powiatu opolskiego. W mazowieckiej części naszego regionu dofinansowania trafią do 14 samorządów: 8 z powiatu kozienickiego i 6 z powiatu zwoleńskiego.

Pełna lista wszystkich zadań, którym przyznano rządowe dotacje, znajduje się poniżej. O szczegółach konkretnych przedsięwzięć będziemy informować na bieżąco.

Powiat puławski:

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 2522L oraz budowa drogi powiatowej nr 2521

Miasto Puławy:

 • Budowa sali gimnastycznej z boiskami przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Puławach
 • Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach

Gmina Baranów:

 • Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Baranowie wraz z modernizacją istniejących przepompowni ścieków.
 • Przebudowa dróg gminnych nr 112816L i nr 112817L w miejscowości Czołna oraz drogi gminnej nr 107423L w miejscowości Śniadówka i Łysa Góra.
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie

Gmina Janowiec:

 • Rozwój układu komunikacyjnego w Gminie Janowiec poprzez budowę i przebudowę dróg, chodników, parkingów, ciągów pieszo-jezdnych oraz ścieżek rowerowych

Gmina Kazimierz Dolny:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w gminie Kazimierz Dolny
 • Remont pompowni na ul. Sadowej w Kazimierzu Dolnym

Gmina Końskowola:

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Końskowola

Gmina Kurów:

 • Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Kurów

Gmina Markuszów:

 • Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów
 • Przebudowa placu targowego w Markuszowie
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Markuszów

Gmina Nałęczów:

 • Rewitalizacja zdegradowanych terenów strefy uzdrowiskowej w Gminie Nałęczów

Gmina Puławy:

 • Rozbudowa sieci drogowej zachodniej części gminy Puławy związana z planowaną przebudową drogi ekspresowej S12
 • Kompleksowa przebudowa sieci dróg gminnych w miejscowości Klikawa

Gmina Wąwolnica:

 • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 830 w zakresie budowy chodnika i oświetlenia drogowego pomiędzy Wąwolnicą i Nałęczowem
 • Termomodernizacja segmentu środkowego budynku szkolnego wraz z poprawą funkcjonalności i bezpieczeństwa wejść do budynku ZSP w Wąwolnicy
 • Poprawa dostępności do budynku Urzędu Gminy poprzez przebudowę drogi dojazdowej

Gmina Żyrzyn:

 • Modernizacja ujęć i stacji uzdatniania wody zasilających wodociągi Gminy Żyrzyn

Powiat rycki:

 • Przebudowa dróg powiatowych Nr 1408L (Dąbia-Zalesie) oraz 1409L (Dąbia-Ownia-Wylezin) w powiecie ryckim.

Miasto Dęblin:

 • Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Dęblinie – etap II
 • Modernizacja ulic Śląskiej, Starej i Niecałej w Dęblinie

Gmina Ryki:

 • Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w mieście Ryki

Gmina Stężyca:

 • Przebudowa drogi 102962L Piotrowice-Paprotnia-Strych
 • Modernizacja stadionu sportowego im. H. Frąckiewicza w Stężycy
 • Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego poprzez zainstalowanie energooszczędnego systemu oświetlenia i centralnego sterowania lamp LED w Gminie

Gmina Ułęż:

 • Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Ułęż
 • Przebudowa drogi gminnej Nr 103050L w miejscowości Korzeniów

Gmina Kłoczew:

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Kłoczew

Gmina Nowodwór:

 • Przebudowa stacji uzdatniania wody w Zawitale wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej

Powiat opolski:

 • Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego

Gmina Opole Lubelskie:

 • Budowa i modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych, sportowych, edukacyjnych oraz komunalnych

Gmina Poniatowa:

 • Rewitalizacja terenu przy zbiorniku wodnym w centrum Poniatowej wraz z budową infrastruktury kulturalnej i turystycznej
 • Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w miejscowości : Kowala Druga, Niezabitów, Dąbrowa Wronowska oraz Poniatowa – Kolonia, gmina Poniatowa

Gmina Wilków:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 108014L w miejscowości Zagłoba

Gmina Józefów nad Wisłą:

 • Rozbudowa i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą

Gmina Karczmiska:

 • Przebudowa drogi gminnej nr 113494L w zakresie budowy chodnika z wjazdami od km 0+990 do km 2+525- ul. Starowiejska w m. Karczmiska Drugie

Gmina Łaziska:

 • Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgoda.
 • Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie stacji wodociągowych w Gminie Łaziska

Powiat kozienicki:

 • Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1711W wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 1716W w m. Cecylówka-Brzózka.
 • Poprawa standardów technicznych dróg poprzez remont odcinków dróg powiatowych nr DP 1733W o dł. 2,12 km i DP 1685W o dł. 2,75 km w Powiecie Kozienickim.

Gmina Kozienice:

 • Poprawa standardu i jakości sieci drogowej na terenie miasta i gminy Kozienice – etap II

Gmina Garbatka-Letnisko:

 • Modernizacja stacji uzdatniania wody w Garbatce-Letnisku
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka Długa
 • Budowa instalacji odwadniania osadu w gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bąkowiec wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Gmina Głowaczów:

Budowa dróg w miejscowościach: Brzóza, Ignacówka Bobrowska, Ignacówka Grabnowolska, Józefów, Zieleniec, Studnie-Zieleniec, Jasieniec, Maciejowice, Studnie, Rogożek, Helenów

Gmina Gniewoszów:

 • Przebudowa odcinka drogi gminnej nr relacji Sarnów Wólka Bachańska

Gmina Grabów nad Pilicą:

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Grabowie nad Pilica i modernizacja przepompowni na terenie gminy

Gmina Magnuszew:

 • Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Gminie Magnuszew
 • Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gminie Magnuszew

Gmina Sieciechów:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla miejscowości Sieciechów gmina Sieciechów etap IV
 • Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Zajezierzu
 • Modernizacja i rozbudowa przepompowni próżniowo-tłocznej kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w m. Zajezierze, Gm. Sieciechów

Powiat zwoleński:

 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4506W Zwoleń – Sarnów
 • Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św. w km 7+625 wraz z przebudową obustronnych dojazdów
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 4508W Zwoleń – Filipinów w miejscowości Zwoleń ul. Słowackiego

Gmina Zwoleń:

 • Budowa kompleksowej infrastruktury turystycznej w Zwoleniu – ścieżki dydaktyczno-ekologicznej n. Zwolenką wraz zagospodarowaniem parku i terenu n. zalewem

Gmina Kazanów:

 • Poprawa efektywności energetycznej 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kazanów
 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kroczowie Większym wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dębnica i Osuchów.
 • Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Kowalków -Kolonia, Zakrzówek – Kolonia, Ostrownica, Osuchów.

Gmina Policzna:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Świetlikowa Wola, Ługowa Wola, Czarnolas.
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Policzna
 • Odnawialne źródła energii na terenie gminy Policzna

Gmina Przyłęk:

 • Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszowie
 • Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Łagów (m.in. dz. 540/2, 550) łączącej drogę powiatową (dz. 559/1) z drogą powiatową (dz.559/2)
 • Przebudowa drogi gminnej na fragmencie dz. nr 301 w miejscowości Rudki o dł. ok 900m

Gmina Tczów:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Janów, Józefów, Lucin w Gminie Tczów

Miejsce na reklamę

Powiązane posty

Już jest – lubelski ośrodek hipoterapii

Już jest – lubelski ośrodek hipoterapii

Przełom września i października to czas inauguracji zajęć akademickich. Lubelski Uniwersytet Przyrodniczy postanowił połączyć otwarcie nowego roku zajęć z otwarciem zupełnie nowego kompleksu, który posłuży jednocześnie ludziom i zwierzętom. Wczoraj (29 września) w...

Co dalej z puławskim Domkiem Greckim? Posłuchaj!

Co dalej z puławskim Domkiem Greckim? Posłuchaj!

Domek Grecki to puławski zabytek, do którego dotrze każdy, kto spacerując po Parku Czartoryskich przejdzie przez most biegnący nad ulicą Głęboką. Ponad dwieście lat temu budynek przyjmował w swoich progach arystokratów, a w ostatnich dekadach - przede wszystkim...

Droga z Trzcianek do Tomaszowa – już odnowiona i otwarta!

Droga z Trzcianek do Tomaszowa – już odnowiona i otwarta!

Kolejna lokalna droga na terenie powiatu puławskiego zmieniła się na lepsze. A to jeszcze nie koniec podobnych inwestycji w tej części naszego regionu. Wczoraj (27 września) oficjalnie została oddana do użytku wyremontowana droga między miejscowościami Trzcianki i...