Dane Formalne

Dane formalne

NADAWCĄ Radia „Impuls” jest Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych KABLOMEDIA sp. z o. o.

Siedziba spółki: 24-100 Puławy, ul. Fieldorfa Nila 8, lok. 4B,

Kontakt: biuro@dwamedia.pl, tel. +48 81 886 31 78, radioimpuls.pl

Wspólnicy i równocześnie członkowie zarządu:

  • Adam Uhle – PREZES
  • Wojciech Matczak – ZASTĘPCA PREZESA

Spółka jest NADAWCĄ Radia „Impuls”, prowadzi także portal „ToNaszRegion.pl” oraz jest aktywna w mediach społecznościowych.

W sprawach radiofonii i telewizji właściwym organem jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.