Dane Formalne

Dane formalne

 • NADAWCĄ Radia „Impuls” zgodnie z koncesją nr 577/2014-R jest Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych KABLOMEDIA sp. z o. o.
 • Siedziba spółki: 24-100 Puławy, ul. Fieldorfa Nila 8, lok. 4B,
 • Kontakt: biuro@dwamedia.pl, tel. +48 81 886 31 78, radioimpuls.pl/kontakt/
 • Wspólnicy, jedyni udziałowcy i równocześnie członkowie zarządu: 
   • Adam Uhle – PREZES
   • Wojciech Matczak – ZASTĘPCA PREZESA
 • Dane identyfikujące beneficjentów rzeczywistych można sprawdzić w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR)
  o którym mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

NIP: 7161007382

NIP jest identyfikatorem, służącym do sprawdzania w poniższym linku informacji na temat beneficjentów rzeczywistych
Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych Kablomedia sp. z o.o., nadawcę Radia „Impuls”:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj/spolki 

 

 • Spółka jest NADAWCĄ Radia „Impuls”, prowadzi także portal „ToNaszRegion.pl” oraz jest aktywna w mediach społecznościowych.

W sprawach radiofonii i telewizji właściwym organem nadawcy jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.