Nowe miliony dla samorządów!

31 maja 2022

Kategoria:

Ogłoszono wyniki drugiego naboru do Funduszu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Te wiadomości ucieszyły włodarzy, którzy chcą przeprowadzić ambitne inwestycje, ale nie mogą zrobić tego samodzielnie.

Hojne dotacje przyznano zadaniom, które wymagają dużego nakładu środków finansowych i dotyczą zadań związanych z lokalną infrastrukturą. Realnych kształtów nabierają więc różne plany poszczególnych powiatów i gmin. Te zamiary to między innymi modernizacje i budowy dróg, wymiana oświetlenia ulicznego, remonty i rozbudowy sieci sanitarnych i wodociągowych, modernizacje budynków publicznych czy montowanie instalacji fotowoltaicznych.

W naszym regionie dofinansowania otrzymało w sumie aż 79 zadań: 55 w jego lubelskiej części i 24 w mazowieckiej.

Największa dotacja przyznana dla jednego projektu, to kwota prawie 27 milionów złotych – i trafiła do miasta Puławy. Pozwoli na kompleksową wymianę oświetlenia ulic na oprawy energooszczędne. Ponad 15 milionów złotych pomoże powiatowi opolskiemu w budowie Wojewódzkiego Centrum Opieki nad Osobami Starszymi. Natomiast z pomocą 14 milionów złotych zostaną wyremontowane ulice biegnące przez centrum Kazimierza Dolnego.

Pełna lista zadań, które otrzymały rządowe dotacje, wygląda tak:

POWIAT PUŁAWSKI

Powiat Puławski

 • Rewitalizacja obszaru miejskiego przy ul. Polnej 18 w Puławach wraz z budową infrastruktury sportowej
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2536L w Kurowie

Miasto Puławy

 • Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Puławy poprzez budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą w strefie aktywności gospodarczej.
 • Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach

Gmina Kurów

 • Budowa nowej energooszczędnej i modernizacja istniejącej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Kurów.
 • Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kurów

Gmina Końskowola

 • Budowa cmentarza komunalnego w msc. Końskowola, Gmina Końskowola
 • Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Końskowola 7

Gmina Żyrzyn

 • Budowa budynku dla Ośrodka Opieki Społecznej Urzędu Gminy Żyrzyn i Samorządowej Administracji Oświatowej.
 • Termomodernizacja budynków oświatowych w Żyrzynie.

Gmina Baranów

 • Przebudowa dróg gminnych na obszarze Gminy Baranów
 • Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na obszarze gminy Baranów

Gmina Puławy

 • Budowa Centrum Usług Społecznych w miejscowości Góra Puławska
 • Rozbudowa sieci drogowej gminy Puławy

Gmina Wąwolnica

 • Wykonanie robót budowlanych w budynku OSP z dobudową garażu dla samochodu strażackiego w Wąwolnicy
 • Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Karmanowicach
 • Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Zarzeka gmina Wąwolnica

Gmina Markuszów

 • Modernizacja infrastruktury służącej zaopatrzeniu w wodę oraz oczyszczaniu ścieków na terenie gminy Markuszów
 • Przebudowa dróg gminnych w gminie Markuszów – Etap II

Gmina Janowiec

 • Przebudowa budynku Urzędu Gminy Janowiec oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowcu w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Poprawienie jakości świadczonych usług w zakresie dostawy wody wraz ze zmniejszeniem strat i kosztów produkcji wody

Gmina Kazimierz Dolny

 • Modernizacja sieci dróg w Gminie Kazimierz Dolny

Gmina Nałęczów

 • Poprawa jakości sieci drogowej na terenie Gminy Nałęczów

POWIAT RYCKI

Powiat rycki

 • Rozbudowa oraz poprawa wydajności energetycznej budynku Pływalni Powiatowej w Rykach.
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap I
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu ryckiego – Etap II.

Miasto Dęblin

 • Budowa ul. J. Matejki i ul. M. Reja w Dęblinie
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów i Środkowej w Dęblinie wraz z modernizacją przepompowni P-5

Gmina Ryki

 • Modernizacja stacji wodociągowych w Gminie Ryki w miejscowości Moszczanka i Niwa Babicka

Gmina Stężyca

 • Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci wod-kan w miejsc. Stężyca, Brzeźce, Stara Rokitnia, Krukówka
 • Poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Stężyca poprzez przebudowę dróg gminnych o łącznej długości 5,1km w miejsc. Zielonka-Budki, Stężyca i Paprotni

Gmina Kłoczew

 • Modernizacja infrastruktury drogowej w gminie Kłoczew

Gmina Nowodwór

 • Budowa przedszkola samorządowego ze żłobkiem w Nowodworze
 • Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowodwór.

Gmina Ułęż

 • Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Ułęż -Etap II
 • Modernizacja i przebudowa sali widowiskowej oraz wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Ułężu
 • Przebudowa oraz poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Ułęż

POWIAT OPOLSKI

Powiat opolski

 • Utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez budowę pawilonu szpitalnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Opolu Lubelskim
 • Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy ul. Partyzantów 39 w Chodlu

Gmina Opole Lubelskie

 • Budowa sieci wodociągowej w Opolu Lubelskim w ul. Przedmieście wraz z odtworzeniem drogi
 • Modernizacja obiektów użyteczności publicznej na potrzeby świadczenia usług społecznych i edukacyjnych
 • Przebudowa sieci dróg, mostu, chodników i parkingu na terenie Gminy Opole Lubelskie

Gmina Józefów nad Wisłą

 • Przebudowa i budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Józefów nad Wisłą. Etap I

Gmina Wilków

 • Modernizacja budynków świetlic wiejskich na terenie gminy Wilków
 • Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację sieci drogowej w gminie Wilków
 • Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wilków

Gmina Karczmiska

 • Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Karczmiska wraz z przebudową kolektora kanalizacji ścieków
 • Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karczmiska

Gmina Chodel

 • Budowa przedszkola i świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej w Granicach
 • Przebudowa i remont infrastruktury drogowej w Gminie Chodel

Gmina Poniatowa

 • Rozbudowa drogi gminnej nr 108084L ulicy Lubelskiej na odc. od km 0+574,00 do km 0+918,31 w miejscowości Poniatowa
 • Przebudowa Krytej Pływalni w Poniatowej

Gmina Łaziska

 • Rozbudowa istniejącej Szkoły Podstawowej w miejscowości Braciejowice o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym.
 • Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej wraz z przebudową instalacji przy szkole Podstawowej w Łaziskach

POWIAT KOZIENICKI

Powiat Kozienicki

 • Budowa DP 1703W oraz przebudowa DP 1735W, DP 1131W, DP 1701W, DP 3515W, DP 1725W na terenie Powiatu Kozienickiego

Gmina Kozienice

 • Budowa nowej infrastruktury, przebudowa i remont istniejących obiektów sportowych na terenie Gminy Kozienice.

Gmina Głowaczów

 • Poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, przebudowę i remonty sieci dróg gminnych w Gminie Głowaczów.
 • Budowa ul. Górnej w Głowaczowie,przebudowa drogi gminnej ul. 11-go Listopada w Głowaczowie oraz budowa drogi gminnej w miejscowości Sewerynów i Bobrowniki.

Gmina Magnuszew

 • Rozbudowa infrastruktury kulturalno – historycznej w Gminie Magnuszew

Gmina Gniewoszów

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Regów Stary
 • Przebudowa dróg na terenie gminy Gniewoszów

Gmina Grabów nad Pilicą

 • Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Broncin i Grabów Nowy w Gminie Grabowie nad Pilicą.

Gmina Garbatka-Letnisko

 • Przebudowa i modernizacja dróg gminnych znajdujących się w obrębie geod. Garbatka Północ

Gmina Sieciechów

 • Budowa, przebudowa, remont dróg w m. Opactwo, Kępice, Zajezierze, Sieciechów
 • Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach Starych
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Zajezierze

POWIAT ZWOLEŃSKI

Powiat Zwoleński

 • Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego w Zwoleniu
 • Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na terenie Powiatu Zwoleńskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów – Sienno – Ostrowiec Św.

Gmina Zwoleń

 • Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez przebudowę sieci dróg w gminie Zwoleń

Gmina Kazanów

 • Przebudowa dróg na terenie Gminy Kazanów

Gmina Policzna

 • Budowa Centrum Integracji Społecznej w Policznie

Gmina Przyłęk

 • Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307W (dz. Nr 1190) w miejscowości Ławeczko Stare
 • Przebudowa fragmentu drogi gminnej Nr 450307 (dz. Nr 1090) w miejscowości Ignaców
 • Przebudowa i rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej w Łagowie o klatkę schodową i pomieszczenia socjalne

Gmina Tczów

 • Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na terenie Gminy Tczów wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków
 • Termomodernizacja sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Tczowie oraz montaż odnawialnych źródeł energii
 • Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Tczów.

Źródło informacji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów; źródło zdjęcia: UM w Puławach

Miejsce na reklamę

Powiązane posty

Spektakl „Treny” – Muzeum Jana Kochanowskiego

Spektakl „Treny” – Muzeum Jana Kochanowskiego

Szanowni Państwo, 7️ czerwca o godzinie 10:00 i 12:00 serdecznie zapraszamy na spektakl inspirowany największym dziełem Jana Kochanowskiego, w którym z ust aktorów nie padną żadne słowa... Spektakl „Treny" w wykonaniu aktorów Warszawskiego Centrum Pantomimy to próba...

Praca dla Handlowca!

Praca dla Handlowca!

Szukamy HANDLOWCA W związku z rozwojem Radia Impuls, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko handlowca. Szukamy osoby energicznej i komunikatywnej posiadającej łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz lekkość w rozmowach telefonicznych. Obowiązki: - poszukiwanie nowych...