Kolejne wczesnośredniowieczne grodzisko w rękach kazimierskiego muzeum!

16 grudnia 2022

Kategoria:

Po trzech latach starań i dzięki finansowemu wsparciu ze strony samorządu województwa lubelskiego wykupiono teren, który dotąd pozostawał własnością prywatną – a tak się składa, że jest cennym zabytkiem.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym jest już właścicielem grodziska w Kłodnicy. 13 grudnia akt notarialny zakupu stanowiska archeologicznego podpisała obecna dyrektor placówki, Izabela Andryszczyk – finalizując tym samym starania trojga swoich poprzedników. Inicjatorem wykupienia grodziska była Maria Gmyz, zastępca lubelskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, wspierana przez kierowników Inspekcji Zabytków Archeologicznych. Z ramienia muzeum tą sprawą zajmował się kierownik oddziału Grodzisko Żmijowiska, Paweł Lis.

Grodzisko w Kłodnicy to pozostałości jednej z czterech osad, jakie wznieśli dawni Słowianie w rejonie Kotliny Chodelskiej. Pierwsze badania wykopaliskowe przeprowadzono tu w 1976 roku – znaleziono wówczas fragmenty naczyń ceramicznych i określono chronologię dawnego grodu na IX-X wiek. Możliwe, że funkcjonował również w jedenastym stuleciu.

Niestety, w minionych dekadach z obiektem nie obchodzono się należycie ostrożnie – była tu prowadzona między innymi działalność sadownicza. Teraz Muzeum chce zapewnić temu miejscu pełną, aktywną ochronę zgodną z europejskimi dyrektywami i kontynuować tu poszukiwanie śladów odległej przeszłości. Najbardziej spektakularnym odkryciem, jakiego tu dokonano były zwęglone szczątki roślin uprawnych z XI wieku.

Na terenie grodziska w Kłodnicy nie będą wznoszone żadne rekonstrukcje. Gdy znikną stąd uprawy sadownicze, będzie to po prostu stanowisko dla kolejnych prac archeologicznych. Jednak jako należycie opisany obiekt historyczny, zostanie włączone w programy edukacyjne i ofertę turystyczną grodziska w Żmijowiskach – oddalonego od Kłodnicy o zaledwie 2 kilometry.

Źródło informacji: MNKD; źródło zdjęcia: archiwum Wirtualne Muzeum Chodlika

Miejsce na reklamę

Powiązane posty

Rycka pływalnia przejdzie metamorfozę

Rycka pływalnia przejdzie metamorfozę

Tych, którzy lubią aktywny, wodny wypoczynek, a nie pogardzą również relaksem, który może im wyjść na zdrowie, zapewne ucieszą plany, które zaczyna wcielać w życie ryckie starostwo. To już pewne - w ciągu najbliższych trzynastu miesięcy rycka pływalnia powiatowa...

Długo wyczekiwana kozienicka droga – już otwarta!

Długo wyczekiwana kozienicka droga – już otwarta!

Przekazujemy dobre wieści dla kierowców z powiatu kozienickiego, którzy często przejeżdżają przez miejscowość Cecylówka Brzózka. I nie tylko dla nich. Mieszkańcy niedużej miejscowości, położonej na północnym skraju Kozienickiego Parku Krajobrazowego, od dłuższego...

Szpital powiatowy w Rykach czeka na nowoczesną sieć teleinformatyczną

Szpital powiatowy w Rykach czeka na nowoczesną sieć teleinformatyczną

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano dziś umowę w sprawie dofinansowania dla tego ważnego zadania. Powiat rycki otrzyma celową dotację z budżetu państwa, w wysokości ponad sześciuset tysięcy złotych. Sprawna sieć teleinformatyczna jest niezbędna do prawidłowego...