Czy Magnuszew będzie miastem?

25 kwietnia 2023

Kategoria:

W naszym regionie może pojawić się nowe miasto. Chodzi o Magnuszew, położony w północnej części powiatu kozienickiego.

Ta miejscowość dwa razy w swojej długiej historii miała status miasta. Między XIV a XVI wiekiem, po tym jak w widłach Wisły, Pilicy i Radomki założono miasto na prawie niemieckim, w 1537 roku miejskie przywileje potwierdził jeszcze król Zygmunt Stary. W drugiej połowie szesnastego stulecia status miasta przepadł, ale zachowały się funkcje miejskie miejscowości położonej na szlaku handlowym z Warszawy do Krakowa. W 1776 roku Magnuszew ponownie stał się miastem, tym razem decyzją wydaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zmieniło się to po ponad dwustu latach – na mocy carskiego ukazu i w ramach represji nałożonych na Polskę po powstaniu styczniowym, Magnuszew stał się „osadą”.

Na przełomie lutego i marca tego roku, władze gminy zorganizowały konsultacje społeczne – żeby sprawdzić czy mieszkańcy popierają pomysł przywrócenia praw miejskich Magnuszewowi. Z pięciu i pół tysiąca uprawnionych, głos zabrało niespełna trzysta osób – ale zdecydowana większość (prawie 75%) opowiedziała się za przywróceniem statusu miasta.

Na podstawie wyników konsultacji, a także przyjmując za argumenty układ urbanistyczny Magnuszewa, charakter jego zabudowy, wspomniane względy historyczne oraz więzi gospodarcze i kulturowe, rada gminy sformułowała odpowiedni wniosek i przekazała go wojewodzie mazowieckiemu. Ostateczna decyzja a sprawie statusu Magnuszewa zapadnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło informacji i zdjęcia: UG Magnuszew

Miejsce na reklamę

Powiązane posty

Spektakl „Treny” – Muzeum Jana Kochanowskiego

Spektakl „Treny” – Muzeum Jana Kochanowskiego

Szanowni Państwo, 7️ czerwca o godzinie 10:00 i 12:00 serdecznie zapraszamy na spektakl inspirowany największym dziełem Jana Kochanowskiego, w którym z ust aktorów nie padną żadne słowa... Spektakl „Treny" w wykonaniu aktorów Warszawskiego Centrum Pantomimy to próba...

Praca dla Handlowca!

Praca dla Handlowca!

Szukamy HANDLOWCA W związku z rozwojem Radia Impuls, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko handlowca. Szukamy osoby energicznej i komunikatywnej posiadającej łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz lekkość w rozmowach telefonicznych. Obowiązki: - poszukiwanie nowych...