Czy Magnuszew będzie miastem?

25 kwietnia 2023

Kategoria:

W naszym regionie może pojawić się nowe miasto. Chodzi o Magnuszew, położony w północnej części powiatu kozienickiego.

Ta miejscowość dwa razy w swojej długiej historii miała status miasta. Między XIV a XVI wiekiem, po tym jak w widłach Wisły, Pilicy i Radomki założono miasto na prawie niemieckim, w 1537 roku miejskie przywileje potwierdził jeszcze król Zygmunt Stary. W drugiej połowie szesnastego stulecia status miasta przepadł, ale zachowały się funkcje miejskie miejscowości położonej na szlaku handlowym z Warszawy do Krakowa. W 1776 roku Magnuszew ponownie stał się miastem, tym razem decyzją wydaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zmieniło się to po ponad dwustu latach – na mocy carskiego ukazu i w ramach represji nałożonych na Polskę po powstaniu styczniowym, Magnuszew stał się „osadą”.

Na przełomie lutego i marca tego roku, władze gminy zorganizowały konsultacje społeczne – żeby sprawdzić czy mieszkańcy popierają pomysł przywrócenia praw miejskich Magnuszewowi. Z pięciu i pół tysiąca uprawnionych, głos zabrało niespełna trzysta osób – ale zdecydowana większość (prawie 75%) opowiedziała się za przywróceniem statusu miasta.

Na podstawie wyników konsultacji, a także przyjmując za argumenty układ urbanistyczny Magnuszewa, charakter jego zabudowy, wspomniane względy historyczne oraz więzi gospodarcze i kulturowe, rada gminy sformułowała odpowiedni wniosek i przekazała go wojewodzie mazowieckiemu. Ostateczna decyzja a sprawie statusu Magnuszewa zapadnie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło informacji i zdjęcia: UG Magnuszew

Miejsce na reklamę

Powiązane posty

Praca dla Realizator/Montażysta Dźwięku

Praca dla Realizator/Montażysta Dźwięku

Realizator/Montażysta Dźwięku- praca W związku z rozwojem Radia Impuls, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko Realizator/Montażysta Dźwięku. Obowiązki: - komputerowy montaż treści dźwiękowych off-line - realizacja za pulpitem mikserskim treści radiowych on-line -...

W Cholewiance powstanie Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego

W Cholewiance powstanie Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego

W przyszłym roku kalendarzowym, 2 kilometry od Kazimierza Dolnego powstanie ośrodek, w którym ważną pomoc otrzymają młodzi mieszkańcy regionu. Jak już informowaliśmy, dzięki dotacji z ministerstwa zdrowia, Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie podniesie jakość...

Rycki staw Buksa czekają duże zmiany!

Rycki staw Buksa czekają duże zmiany!

Gmina Ryki chce mieć naturalne kąpielisko - i wykonała już w tym kierunku kolejny ważny krok. Kilka dni temu podpisała umowę z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, które jest właścicielem stawu Buksa. Władze Ryk zabiegały o zawarcie tego porozumienia już od dłuższego...