Czas zadbać o lokalne zabytki – sprawdź listę dofinansowanych zadań

17 lipca 2023

Kategoria:

Znamy wyniki pierwszego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dofinansowania, które pomogą zadbać o wiekowe zabudowania, trafią również do większości samorządów z naszego regionu.

W skali całego kraju wybrano 4807 obiektów. Gdy wszystkie nabory zostaną rozstrzygnięte, władze przeznaczą na dofinansowania dla prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych ponad 3 miliardy złotych. Podczas piątkowej konferencji prasowej (14 lipca), w której brał udział minister kultury i dziedzictwa narodowego, podkreślano, że w pierwszym etapie wybrano te zabytkowe obiekty, które są szczególnie ważne dla lokalnych społeczności – i potrzebują remontów, żeby nadal dobrze służyć mieszkańcom. Wiadomo, że w ciągu kilku najbliższych tygodni zostanie ogłoszone rozstrzygnięcie kolejnego etapu naboru.

Jak dotąd wiadomo, że w pięciu powiatach na pograniczu Mazowsza i Lubelszczyzny, rządowe dotacje pomogą zrealizować 46 zadań. Najwięcej, bo 15 – w powiecie puławskim, 12 – w powiecie ryckim, 10 w kozienickim, 7 w opolskim, i 2 w zwoleńskim.

Większość dotacji, które z pewnością trafią do naszego regionu, pomoże w renowacji zabytków sakralnych, między innymi kościołów w poszczególnych miastach i niedużych miejscowościach. Prace konserwatorskie czekają na przykład zabytkowe organy w kazimierskiej farze czy zabudowania przy dawnym klasztorze w Wysokim Kole. Dotacje pomogą też w wyremontowaniu Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach, dworów w Rykach i Kośminie, Zespołu Szkół w Sobieszynie czy zabytkowych mostów kolejki wąskotorowej na trasie z Nałęczowa do Opola Lubelskiego.

Pełna i szczegółowa lista zadań, które już otrzymały dofinansowania w ramach pierwszego naboru do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, prezentuje się tak:

Powiat puławski:

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku: Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach

Miasto Puławy:

 • Renowacja zabytków w Parafii Św. Józefa w Puławach
 • Rewaloryzacja portyku Kościoła parafii pw. Wniebowzięcia NMP wraz z budynkiem plebanii w Puławach

Gmina Puławy:

 • Kompleksowa konserwacja i restauracja wnętrza kościoła oraz remont elewacji przyziemnej z osuszeniem i izolacją fundamentów

Gmina Baranów:

 • Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót budowlanych na obiektach zabytkowych w zespole kościelnym w Baranowie

Gmina Kurów:

 • Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy wybranych zabytkach Gminy Kurów

Gmina Żyrzyn:

 • Remont dachu Kościoła Parafialnego w Żyrzynie
 • Renowacja elewacji zabytkowego dworku w Kośminie

Gmina Nałęczów:

 • Rewitalizacja zabytkowej Alei Kasztanowej w Drzewcach w Gminie Nałęczów
 • Rewitalizacja zabytkowej Alei Lipowej w Czesławicach w Gminie Nałęczów
 • Renowacja ołtarza głównego z obrazami „Chrzest Chrystusa w Jordanie” oraz „Jezus Miłosierny” w Kościele Parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie

Gmina Wąwolnica:

 • Rewitalizacja zabytkowych budynków Domu Parafialnego i Organistówki Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Św. Wojciecha BM w Wąwolnicy

Gmina Janowiec:

 • Renowacja muru ogrodzeniowego razem z bramami przy parafii pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa i Męczennika oraz Św. Małgorzaty w Janowcu

Gmina Kazimierz Dolny:

 • Prace konserwatorskie na organach w Kościele pw. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Bartłomieja w Kazimierzu Dolnym

Gmina Markuszów:

 • Konserwacja elewacji frontowej wraz z elewacją wież kościoła pw. św. Józefa w Markuszowie

Powiat rycki:

 • Wymiana pokrycia dachowego na budynku dawnego internatu Zespołu Szkół w Sobieszynie
 • Przebudowa zabytkowego budynku Zespołu Szkół w Sobieszynie celem odtworzenia funkcji edukacyjnych (II Etap)

Miasto Dęblin:

 • Rewitalizacja otoczenia zabytkowego Cmentarza Wojennego „Balonna” w Dęblinie

Gmina Ryki:

 • Modernizacja dworu klasycystycznego w Rykach
 • Wykonanie prac konserwatorskich i organmistrzowskich przy szafie organowej i organach piszczałkowych w Kościele pw. Nawiedzenia NMP w Bobrownikach
 • Wykonanie prac konserwatorskich tabernakulum w ołtarzu głównym Kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bobrownikach
 • Renowacja elewacji neogotyckiego kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Rykach

Gmina Nowodwór:

 • Prace konserwatorskie przy obrazie „Śmierć Św. Franciszka” i rzeźbie Matki Boskiej z Dzieciątkiem z Kościoła pw. Św. Wojciecha w Nowodworze
 • Konserwacja obrazów Św. Onufry i Św. Antoni Pustelnik z Kościoła Parafialnego Pw. Przemienienia Pańskiego w Grabowie Szlacheckim

Gmina Ułęż:

 • Wykonanie izolacji fundamentów wraz z konserwacją schodów wejściowych kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sobieszynie
 • Prace konserwatorskie elewacji kościoła, wykonanie instalacji oraz konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Żabiance

Gmina Kłoczew:

 • Renowacja zabytkowego kompleksu kościelnego pw. Św. Jana Chrzciciela w Kłoczewie (I etap)

Powiat opolski:

 • Modernizacja czterech zabytkowych mostów kolejki wąskotorowej na trasie Nałęczów – Opole Lubelskie

Gmina Chodel:

 • Remont cokołu Kościoła pw. św. Macieja Apostoła i św. Katarzyny w Ratoszynie
 • Konserwacja ołtarzy bocznych w Kościele pw. Świętej Trójcy i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chodlu

Gmina Poniatowa:

 • Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 16a i 16b w Poniatowej
 • Wykonanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy budynku Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach

Gmina Opole Lubelskie:

 • Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego pw. Świętej Trójcy we Wrzelowcu

Gmina Łaziska:

 • Odbudowa i renowacja kapliczki przydrożnej z figurą św. Jana Nepomucena w Piotrawinie

Gmina Kozienice:

 • Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. Przemienienia Pańskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach.
 • Wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowej wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy
 • Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. św. Franciszka w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętego Krzyża w Kozienicach
 • Wykonanie pełnej konserwacji ołtarza pw. św. Antoniego Padewskiego i ołtarza pw. Matki Bożej w kościele parafialnym pw. Świętego Krzyża w Kozienicach
 • Wykonanie nowego pokrycia wieży Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego i Świętego Leonarda w Brzeźnicy

Gmina Garbatka-Letnisko:

 • Przebudowa Pomnika Katyńskiego w Garbatce-Letnisku

Gmina Głowaczów:

 • Remont wnętrza kościoła p.w. św. Bartłomieja w Brzózie
 • Remont budynku spichlerza folwarcznego w Brzózie

Gmina Magnuszew:

 • Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie

Gmina Gniewoszów:

 • Wysokie Koło – dawny klasztor dominikanów z 1681, remont muru klasztornego

Gmina Zwoleń:

 • Wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wymianie tynków dolnej partii murów zabytkowego kościoła w Jasieńcu

Gmina Kazanów:

 • Konserwacja kapliczki św. Jana Nepomucena w Osuchowie.

Źródło informacji: Lubelski Urząd Wojewódzki, Mazowiecki Urząd Wojewódzki; źródło zdjęcia: MDK

Miejsce na reklamę

Powiązane posty

Spektakl „Treny” – Muzeum Jana Kochanowskiego

Spektakl „Treny” – Muzeum Jana Kochanowskiego

Szanowni Państwo, 7️ czerwca o godzinie 10:00 i 12:00 serdecznie zapraszamy na spektakl inspirowany największym dziełem Jana Kochanowskiego, w którym z ust aktorów nie padną żadne słowa... Spektakl „Treny" w wykonaniu aktorów Warszawskiego Centrum Pantomimy to próba...

Praca dla Handlowca!

Praca dla Handlowca!

Szukamy HANDLOWCA W związku z rozwojem Radia Impuls, poszukujemy ambitnej osoby na stanowisko handlowca. Szukamy osoby energicznej i komunikatywnej posiadającej łatwość w nawiązywaniu kontaktów oraz lekkość w rozmowach telefonicznych. Obowiązki: - poszukiwanie nowych...